Małopolskie Warsztaty Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W sobotę 12 kwietnia w OSP w Woli Batorskiej odbyły się pierwsze małopolskie warsztaty opiekunów i przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, warsztaty zostały zorganizowane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie, we współpracy z naszą jednostką. Do udziału w warsztatach, zostały zaproszone delegacje opiekunów i drużyn z całego województwa. Oprócz uczestników, na warsztaty przybyło wielu znamienitych gości: Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Dorota Pardecka – Redaktor Naczelna czasopisma Strażak, Władysław Kucharski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Łukasz Smółka – Z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP  RP w Krakowie, mł. bryg. Aleksander Starowicz – Komendant Powiatowy PSP  w Wieliczce, Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz przedstawiciele Zarządów Gminnych i Powiatowych ZOSP RP z województwa małopolskiego.

Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia działań, jakie wojewódzka komisja ds. młodzieży, podejmuje w celu popularyzacji idei pożarnictwa wśród dzieci i młodzieży. Następnie bardzo ciekawy referat o roli opiekuna MDP przedstawiła dh Teresa Tiszbierek, podkreślając jak ważną funkcją jest funkcja opiekuna, od którego działalności zależy byt i rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Kolejno przyszedł czas na prezentacje działalności MDP w poszczególnych powiatach: Wieliczka, Sucha  Beskidzka, Nowy Sącz, Tarnów, Proszowice, Myślenice, Olkusz, Wadowice. W bardzo ciekawych prezentacjach multimedialnych, uczestnicy zapoznali się z formami, w jakich poszczególne powiatu prowadzą działalność z młodzieżą. W czasie przerwy na terenie przy remizie OSP, MDP z Gdowa przygotowała dodatkowe atrakcje: miasteczko strażackie dla dzieci, gry i zabawy zręcznościowe, oraz możliwość przejażdżki meleksem strażackim. W kolejnej części spotkania, referat wygłosił Pan Maciej Dąbrowski z domu kultury INSPIRO, w którym przedstawił wiele ciekawych form pracy z dziećmi i młodzieżą, które opiekunowie, mogą wykorzystać w swoich drużynach. Kolejnym punktem warsztatów był referat druhny Katarzyny z OSP Raciborsko, która opowiadała i zachęcała do gorliwej działalności na płaszczyźnie pracy z młodzieżą strażacką, oraz o formach zajęć, które są bardzo ciekawe a nie wymagają dużych nakładów finansowych. Na zakończenie odbyła się dyskusja dot. problemów z jakimi borykają się opiekunowie w pracy z młodzieżą, która w dobie internetu i komputeryzacji jest znacznie utrudniona. Na zakończenie głoś zabrała Pani Pardecka-Redaktor czasopisma Strażak, która będąc pod wielkim wrażaniem działalności MDP na terenie województwa małopolskiego, serdecznie gratulowała takich ciekawych i różnorakich przedsięwzięć, które są podejmowane na terenie województwa z myślą o młodzieży i dla młodzieży. Konferencja zakończyła się ok. godz. 15.00 wspólnym obiadem przygotowanym przez druhny z OSP Wola Batorska. Wiele ciepłych słów padło również dla naszej jednostki od zaproszonych gości i uczestników, którzy gratulowali wzorowego przygotowania warsztatów i ciepłej życzliwej gościnności, jakiej zaznali w naszej OSP.

 

Tomasz Tomala

Prezes OSP Wola Batorska

Komentarze

comments

Dodaj komentarz