Szkolenie pracowników KRUS

Wczoraj (05.02.2014r.) w Krakowskiej placówce KRUSu nasza jednostka przeprowadziła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników powyższej instytucji. Swoim zasięgiem objęło ono tematy takie jak: resuscytacja u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, pozycja boczna ustalona, pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, złamań, odmrożeń oraz porażeń prądem.

Warto zaznaczyć, że nasza współpraca z KRUSem trwa już nieprzerwanie od kilku lat. Co roku nasi strażacy prowadzą szkolenia z pierwszej pomocy takie jak to powyższe. Na przypomnienie zasługuje również fakt, że dwie z trzech specjalistycznych toreb PSP-R1, które posiadamy na swoim wyposażeniu zostały ufundowane właśnie z środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wczorajsze szkolenie zostało przeprowadzone przez naczelnika naszej jednostki dh Łukasza Łuba, który na co dzień pracuje w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym jako Ratownik Medyczny.

 

Komentarze

comments

Dodaj komentarz