Strażacy Podsumowali Rok – Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

W sobotę poprzedzającą niedzielę palmową nasza jednostka podsumowała miniony rok podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Na zebranie oprócz licznie zgromadzonych druhen i druhów oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przybyli znamienici goście: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Łukasz Smółka – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, st.kpt. Przemysław Przęczek – Komendant Powiatowy PSP, Władysław Kucharski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Roman Ptak – Burmistrz Niepołomic, podinsp. Tomasz Joniec – Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach oraz samorządowcy. Po wprowadzeniu sztandaru i odsłuchaniu hymnu państwowego, przyszedł czas na podsumowanie minionego roku, w którym jednostka do działań ratowniczo gaśniczych wyjeżdżała 89 razy. W roku 2017 nasza OSP zorganizowała bardzo wiele akcji społecznych oraz imprez kulturalno – rozrywkowych: min. Strażacki Dzień Dziecka, Festyn Strażacki, Bieg Uliczny, Mikołajki oraz akcje zbiórek krwi. W minionym roku udało się nam zakupić sprzęt, wyposażenie i umundurowanie: min. poduszki podciśnieniowe, torbę medyczną PSP R1, umundurowanie bojowe, koszarowe i wyjściowe, dla całej MDP zostały zakupione nowe mundurki. Wykonaliśmy remont pomieszczeń garażowych, zostały położone płytki ścienne oraz wymalowane wszystkie pomieszczenia, został wykonany automatyczny wyciąg spalin. Na działalności społeczną druhny i druhowie poświęcili bardzo wiele godzin, podczas udziału w akcjach ratowniczych, szkoleniach, czy realizowaniu wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Zarząd OSP.

Po podsumowaniach przyszedł czas na plany na rok 2018, który zapowiada się dla naszej jednostki zarazem bardzo pracowicie ale i uroczyście, gdyż właśnie w roku 100 lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości przypada 120 lecie naszej OSP, uroczyste obchody zaplanowaliśmy na dni 4,5 sierpnia. Naszym główny zamierzeniem jest pozyskanie nowego ciężkiego samochodu oraz wykonanie nowej sceny na wewnętrznym placu wraz z powiększenie powierzchni utwardzonej.

Przedstawione sprawozdania i projekty planów działalności z uwagą wysłuchali wszyscy zgromadzeni, aby następnie zabrać głos. Minister Andrzej Adamczyk, będąc pod wrażeniem prowadzonej działalności, serdecznie pogratulował i podziękował za ten czas, który druhny i druhowie poświęcają właśnie na działalność „pro publico bono”. Minister wspomniał też o inwestycji, która będzie realizowana ze wsparciem finansowym budżetu Państwa – zjeździe z autostrady A4 w miejscowości Podłęże, podziękował osobom zaangażowanym w tę inicjatywę.

Generał Stanisław Nowak, powtórzył słowa, które wypowiedział będąc gościem naszej jednostki przed dwoma laty – tę jednostkę OSP należy sklonować. Będąc ponownie pod wrażeniem działalności pogratulował zarządowi wzorowego prowadzenia jednostki i życzył realizacji planów i zamierzeń w roku 2018.

Burmistrz Roman Ptak podziękował druhnom i druhom podejmowania tak wielu inicjatyw społecznych i zapewnił o swoim wsparciu.

Zarząd jednostki w głosowaniu jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2017 co daje mandat do kierowania jednostką w kolejnym roku.

Serdecznie dziękuję wszystkim druhnom i druhom oraz MDP za zaangażowanie i poświęcony czas bez naszego wspólnego wysiłku nasza OSP nie mogła by się tak dynamicznie rozwijać.

Podziękowanie kieruję do wszystkich, którzy wspierają naszą działalność, proszę pamiętać, że wspierając OSP ratujecie ludzkie zdrowie i życie razem z nami.

Tomasz Tomala
Prezes OSP

GALERIA ZDJĘĆ

FOLDER PODSUMOWUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ OSP WOLA BATORSKA W 2017 ROKU (format .PDF)

 

 

Komentarze

comments