Przekazanie Samochodów Ratowniczo – Gaśniczych dla OSP zakupionych w 2014r.

 Do małopolskich OSP trafiło w roku 2014 

17 średnich i 11 lekkich nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych.

Całkowity koszt zakupionego sprzętu to ok. 12 mln zł.

 

W dniu 24 stycznia 2015 roku w Szkole ASPIRANTÓW PSP w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. małopolskiego zorganizowana przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Fabrycznie nowe samochody trafiły do OSP Łukowica, Krasne Lasocice, Kasina Wielka, Czerna, Łuczyce, Kornatka, Książ Wielki, Kryg, Moszczenica, Białka, Osielec, Olszanka, Wierchomla, Bieńkowice, Koszyce , Wrocimowice, Zalipie, Olszyny, Stare Żukowice, Łaśnica, Kacwin, Byszyce, Wola Batorska, Biskupice, Lubcza, Ropa, Szczawnica i Gorenice.

Środki na zakup samochodów pozyskano dzięki dotacjom gmin z Małopolski, MSW za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego, KG PSP, KW PSP w Krakowie, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Krakowie.

W  sobotniej uroczystości przekazania samochodów uczestniczyli zacni goście  m.in. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Dh. Waldemar Pawlak,   Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego Poseł  Edward Siarka, Małopolski Komendant PSP, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego nadbryg. Andrzej Mróz, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego, V-ce Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała, Starostowie , Wójtowie, Prezesi ZOP ZOSP RP ,Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP

 

cytat pochodzi z strony Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie

10947567_779709948750000_652483498_n

 

Komentarze

comments

Dodaj komentarz