Nasi druhowie ukończyli szkolenie!

10 druhów z naszej OSP uczestniczyło w szkoleniu podstawowym strażaków-ratowników organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Kurs odbywał się od 15 października 2013r. do 07 grudnia 2013r. i został on zakończony egzaminem nadającym strażakom uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Podczas szkolenia druhowie nabywali wiedzę z zakresu zwalczania pożarów,  zagrożeń lokalnych oraz obsługi sprzętu pożarniczego. Cotygodniowe zajęcia oprócz wiedzy teoretycznej pozwalały naszym strażakom nabyć niezbędne doświadczenie podczas inscenizacji różnych rodzajów pożarów, w których ratownicy ze względu na duże zadymienie pomieszczeń musieli używać aparatów ochrony dróg oddechowych oraz czujników bezruchu. Egzamin końcowy składał się z dwóch części, pierwsza z nich – test wiedzy obejmował zagadnienia, których druhowie uczyli się bacznie słuchając wykładów prowadzonych przez szkoleniowców z KP PSP Wieliczka. Drugi etap egzaminu to część praktyczna, w której strażacy podzieleni na 5osobowe zespoły, musieli przeprowadzić akcję ratowniczo- gaśniczą. Serdecznie gratulujemy!


Komentarze

comments

Dodaj komentarz