Historia naszej OSP

Historia Działalności i Powstawania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej
Pierwszy zapis o powstaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej pochodzi z księgi przychodów i rozchodów założonej w styczniu 1950. w tej księdze widnieje zapis ,,sikawka ręczna wętylowa”. Data jej nabycia to 1898 rok, czyli udokumentowanie istnienia straży pożarnej w Woli Batorskiej. Pierwszym komendantem OSP był pan Jan Biernat z przysiółka ,,Wieś”. Następny zapis mówi o nabyciu sikawki kulkowej czterokomorowej w 1925r. W tym czasie komendantem był pan Jan Sekunda. Reszta dokumentów pochodzi od roku 1929, gdy komendantem był pan Jan Szkło. Nasza jednostka utrzymywała się z dotacji: z kasy Stefczyka, z Gminy i Spółki Mlecznej. Poza tym organizowaliśmy przedstawienia jasełek, oraz od 3 do 7 zabaw rocznie. W 1929 strażacy po raz pierwszy rozprowadzają wśród mieszkańców kalendarze. W 1935 wpłacono ubezpieczenie na ,,Szopę strażacką” , czyli pierwszy zalążek remizy. W 1936. wprowadzono pierwsze 10 legitymacji strażackich. W 1938 straż nabyła sztandar dla naszej jednostki, który uroczycie poświęcono 24 czerwca 1938r. W 1939r. Jednostka ma swych szeregowych żeńską drużynę, której komendantem jest pani Franciszka Kozub. Ostatni zapis w dokumentach to 15.08.1939r. Zaczęła się okupacja. W latach 1940-44 naczelnikiem jest Kozub Tomasz. Następcą Komendanta Kozuba zostaje wybrany Pan Franciszek Antończyk, pod którego rządami, jednostka się rozwija, organizowane są przedstawienia i zabawy strażackie. Ciekawe były losy sztandaru. Na początku okupacji sztandar przechowuje u siebie w domu Stanisław Sekunda . Następnie przechowywano go w piwnicy Sklepu Kółka Rolniczego. Po wyzwoleniu i wyjściu Rosjan postanowiono sztandar wydobyć i po prostu wywietrzyć. Wtedy przechodzący trzej Rosjanie chcieli go zabrać myśląc, że jest Niemiecki. Po zawiłych tłumaczeniach odstąpili od tego zamiaru. Sztandar jednak wrócił do piwnicy. W czasach PRL-u również nie był mile widziany. W końcu zaproponowano abyśmy oddali sztandar do muzeum w zamian za nowy, ale dzięki uporowi druhów nic z tego nie wyszło. Sztandar do dziś jest w naszej jednostce.W 1929r. dokonano zakupu motopompy na podwoziu marki ,,Stangret” z demobilu angielskiego. W 1954r. Kupiono pierwszy samochód „ Moris’’. Po jego wycofaniu samochód marki „Z.I.S”. W 1975r. Jednostka przyjmuje w swoje szeregi orkiestrę dętą, której kapelmistrzem był pan Karol Drabik. Orkiestra gra na pochodach, festiwalach , dniach Niepołomic. W 1975 r. Oddano do użytku nową remizę. W 1976r. Przekazano nam samochód marki „Gaz-63” oraz motopompę „Po-3”. W 1977r. od OSP Niepołomice otrzymaliśmy samochód „Star25”. W roku 1976 rozpoczęła się nieodpłatna budowa czterech zbiorników przeciwpożarowych na terenie naszej miejscowości. W 1982 roku Strażacy fundują obraz Świętego Floriana, który znajduje się w Kościele Parafialnym w Woli Batorskiej, oraz dają dotacje na dzwony kościelne. W latach osiemdziesiątych zostaje dobudowana do garażu część socjalna . Nasi druhowie uczestniczą w zawodach i ćwiczeniach zajmują drugie i trzecie miejsce we współzawodnictwie, oraz gaszą pożary. W roku 1996 zostaje założoną Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której opiekunem jest dh Władysław Dąbroś.

Rok 1999 był dla nas rokiem szczególnym, gdyż w tym roku święciliśmy 100-lecie powstania. Zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami za zasługę w pracach społecznych i pożarniczych. Podczas uroczystość obchodów 100-lecia, nasza jednostka, za długoletnia i nienaganną służbę, została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP . W 2000 roku MDP zajmuje pierwsze miejsce na Gminnych i Czwarte na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 2001r., roku zostaje wybrany nowy Zarząd OSP. Jednostka wzbogaca się o pompę pływającą typu „NIGARA”. W 2002 roku za wypracowane pieniądze podczas Festynu z okazji Dnia Strażaka, Jednostka zakupuje agregat prądotwórczy, dzięki staraniom druhów Biernata i Setnera, otrzymaliśmy samochód marki „STEYR”, który 23 lutego 2003 roku został uroczyście poświęcony przez księdza proboszcza Wojciecha Guzika. Przekazanie wozu na ręce komendanta OSP Wola Batorska Józefa Gryz oraz kierowcy i tym samym vice prezesa Bronisława Biernata, dokonała vice Burmistrz Danuta Wieczorek. We wrześniu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza bierze udział w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych w Niepołomicach oraz w powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych w Gdowie zajmując kolejno pierwsze i drugie miejsce w swojej grupie. Podczas Obchodów Dnia Strażaka w maju 2003 roku złożyło ślubowanie 16 nowych członków MDP oraz zasłużeni Druhowie zostali udekorowani odznaczeniami. Jak co roku Druhowie zorganizowali Festyn z okazji Odpustu Parafialnego. W tym roku jednostka wzbogaciła się o dwa aparaty powietrzne. W roku 2004 nasi druhowie zajmują 2 miejsce na Gminnych i 7 na Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych natomiast MDP zajmuje 1 miejsce w Gminie i Powiecie oraz 7 w Wojewódzkich zawodach Sportowo-Pożarniczych. W tym roku także nasz wóz bojowy zostaje wyposażony w urządzenie do szybkiego natarcia. We wrześniu naszą jednostkę odwiedzają strażacy z Monachium. W lipcu 2005 roku rozpoczynamy budowę nowych boksów garażowych, do prac włączają się prawie wszyscy druhowie dzięki temu już w październiku wóz bojowy przejeżdża do nowej remizy, w grudniu wzbogaciliśmy się o drugi samochód marki Star, który został nam przekazany z OSP Staniątki. 22 stycznia 2006 w naszej OSP odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano 5 – letnią kadencje zarządu oraz wybrano nowy zarząd oraz komisje rewizyjna:

 • Prezes – Władysław Setner
 • Vice Prezes Naczelnik – Tomasz Tomala
 • Vice Prezes – Bronisław Biernat
 • Z-ca Naczelnika Łukasz Łub
 • Skarbnik – Jan Sekunda
 • Sekretarz – Władysław Balcer
 • Gospodarz – Kazimierz Stankiewicz
 • Kronikarz – Grzegorz Wojtal
 • Opiekun MDP – Artur Walczyk
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Lucyna Krom
 • Z-ca Przew. – Janusz Biernat
 • Sekretarz Komisji Kamil Starosta
 • Członek– Marek Grochot
 • Członek – Władysław Grochot

W lutym rozpoczyna się przebudowa Domu kultury oraz świetlic strażackich, wzbogacamy się również o nowa pompę szlamową. W Marcu i Kwietniu nasza jednostka przygotowywuje się do Gminnych Obchodów Dnia Strażaka połączonych z przekazaniem i poświęceniem Nowych Boksów Garażowych i Sztandaru dla naszej OSP. Uroczystości majowe rozpoczęliśmy 30 kwietnia, od Mszy Św., którą celebrował ks. Dr Paweł Gawron, podczas nabożeństwa został poświęcony nowy sztandar. Po mszy św., druhowie z naszej jednostki oraz zaproszeni goście i strażacy z terenu Gminy Niepołomice przemaszerowali na plac przed nowe boksy garażowe. Przybyłych gości przywitał Prezes OSP dh Władysław Setner, następnie rozpoczęła się uroczystość przekazania sztandaru ufundowanego przez sponsorów, sztandar na ręce Członka Prezydium Zarządu Głównego Vice Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego st. bryg w stanie spoczynku Czesława Kosiby, przekazał przedstawiciel fundatorów Pan Leszek Kapała, po czym Prezes Kosiba przekazał sztandar na ręce naczelnika OSP dh Tomasza Tomali, celem przekazania pocztowi sztandarowemu, po przekazaniu poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru. Po prezentacji Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice mgr inż. Stanisław Kracik przekazał prezesowi OSP symboliczny klucz do nowej remizy, po przekazaniu klucza ks. dr Paweł Gawron dokonał poświęcenia krzyża, który przekazał naczelnikowi, po czym naczelnik OSP Tomasz Tomala zaprosił księdza do boksów garażowych celem ich poświęcenia. Po uroczystym przekazaniu i poświęceniu boksów garażowych, zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami i odznakami, następnie zabrali głos zaproszeni goście. Na koniec odbyła się uroczysta defilada, a po niej rozpoczął się trzydniowy festyn strażacki. W sierpniu nasi druhowie uczestniczyli zawodach sportowo pożarniczych, MDP zdobyła I miejsce na zawodach gminnych II na zawodach powiatowych, starsi zajęli III miejsce na zawodach. Zdobycie II miejsca przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, umożliwiło im wyjazd na zawody sportowo pożarnicze do Monachium w Niemczech, gdzie wraz z przedstawicielami powiatu krakowskiego przebywali kilka dni. W lutym 2007 r., podczas walnego zebrania sprawozdawczego dokonaliśmy podsumowania minionego roku oraz przyjęliśmy plan pracy na rok 2007. W Czerwcu z okazji odpustu parafialnego, tradycyjnie zorganizowaliśmy festyn strażacki z wieloma atrakcjami, na którym wszyscy bawili się wyśmienicie, dochód z festynu został przeznaczony na zakup lekkiego samochodu pożarniczego. We wrześniu odwiedzają nas młodzi strażacy z powiatu monachijskiego, naczelnik OSP dh Tomasz Tomala oprowadza ich po jednostce, opowiadając o jej historii i działalności. Wrzesień jest dla nas miesiącem pracowitym, gdyż kilkudniowe opady deszczu spowodowały podtopienia wielu gospodarstw, oraz wysoki stan wody na rzece Wiśle. Podczas przeglądu dorobku kulturalnego zespołów ludowych z gminy Niepołomice, zorganizowanego przez Spółdzielnie Kółek Rolniczych, z rąk Pani Prezes SKR Lucyny Krom oraz Prezesa ZOG ZOSP RP W Niepołomicach dh Józefa Dziadunia, otrzymujemy torbę OSP R1 do ratownictwa medycznego, torbę odbiera Naczelnik wraz ze skarbnikiem OSP dh Janem Sekundą.