Dyskwalifikacja stała obejmuje:

 •  poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:

–    wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)

–    choroba niedokrwienna mięśnia sercowego

–    stan po zawale mięśnia sercowego

–    zaburzenia rytmu serca

–    niewydolność krążenia

–    miażdżyca znacznego stopnia

–    choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)

 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • choroby układowe np. kolagenozy
 • nowotwory złośliwe
 • choroby zakaźne:

–    WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w  wywiadzie

–    żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii

–    babeszjoza

–    kala Azar (leiszmanioza trzewna)

–    trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa)

–    promienica

–    tularemia

–    HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego

 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:

–    narkomani

–    osoby uprawiające prostytucję

–    osoby często zmieniające partnerów seksualnych

 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
 • lekozależność, alkoholizm
 • choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie
 • kiła
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych
 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza

źródło: rckik-warszawa.com.pl

Dodaj komentarz