Zarząd OSP Wola Batorska

Prezes

dh Tomasz Tomala

Naczelnik

dh Mirosław Gaweł

Wiceprezes

dh Piotr Klima

Wiceprezes

dh Janusz Siwek

Zastępca naczelnika 

dh Mateusz Ziajor

Skarbnik 

dh Jan Sekunda

Sekretarz 

dh Artur Walczyk

Gospodarz 

dh Paweł Wnęk

Członek 

dh Łukasz Łub

Komisja Rewizyjna OSP Wola Batorska


Przewodnicząca

dh Wiesława Balcer

Sekretarz

dh Maria Siwek

Członek

dh Marek Grochot